WYCINKA ZAKRZACZEŃ NA DRODZE MORO-BYSZEWOWO

Kontynuacja wycinki zakrzaczeń i podcinki drzew na odcinku drogi Morowo-Byszewo.

alt

alt