REMONT DROGI ROŚCIĘCINO – RZESZNIKOWO

Na drodze Rościęcino – Rzesznikowo prowadzone są prace polegające na remontach cząstkowych nawierzchni jezdni masą mineralno-bitumiczną. Firma zewnętrzna wykonuje te prace nieodpłatnie na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego w związku z budową farmy wiatrowej na terenie Gminy Siemyśl.

alt

alt