Łatanie ubytków jezdni

W roku 2021 ruszyły remonty cząstkowe dróg powiatowych. Zakres robót będzie obejmował wykonanie remontów cząstkowych za pomocą mieszanki minrealno - asfaltowej na zimno.

alt