Nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze powiatowej od m. Niemierze do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 102.

W miesiącu marcu br., Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zawarł porozumienie z Konsorcjum firm DragadosiPolaqua,realizującym inwestycję związaną z przebudową drogi ekspresowej S-6 na odcinku od węzła Kiełpino do węzła Kołobrzeg Zachód.

Porozumienie dotyczyło ustalenia zasad korzystania z dróg powiatowych poprzez transport materiałów oraz sprzętu w celu realizacji ww. inwestycji.

W ramach porozumienia Konsorcjum firm Dragadosi Polaquazobowiązało się do naprawy użytkowanych odcinków dróg powiatowych.

Konsorcjum własnymi siłami i na własny koszt, na odcinku drogi powiatowej nr 3316Z od miejscowości Niemierze do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 102,wykonało:

- nową nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno – asfaltowej oraz

- utwardzenie poboczy kruszywem na całej długości.

Inwestycja została zrealizowania w miesiącu czerwcu br.

 

alt  alt

Fot. ZDP w Kołobrzegu

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl