Nowe bariery ochronne przy ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu

Z uwagi na zapewnienie większego bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego   zamontowane zostały na długości 255 mb bariery ochronne wzdłuż ulicy Mazowieckiej w Kołobrzegu.

alt

alt