Pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych

W ramach poddziałania 2.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (ogłoszonego w maju br.) dnia 24 lipca 2014 r. Zarząd Dróg Powiatowych złożył wniosek o dofinansowanie zadania na zakup samochodu ciężarowego oraz remontera drogowego typu patcher przeznaczonego do naprawy nawierzchni drogowych. Maksymalny poziom dofinansowania stanowi 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Wsparcie sprzętowe powiatu umożliwi usprawnienie prowadzanych prac remontowych na drogach powiatowych opartych na technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.


 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl