Ulica Starynowska - bezpieczna droga do szkoły

Agatka" to znak drogowy, który informuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci, kierowcy powinni więc zachować wyjątkową ostrożność. Żeby zadziałał musi być widoczny. Zaszła zatem potrzeba wykonania dodatkowego oznakowania poziomego na drodze powiatowej 3355Z ulicy Starynowskiej w Kołobrzegu w celu wyznaczenia bezpiecznej drogi do szkoły. Mieszkańcy tamtejszego osiedla zwracali uwagę na niebezpieczną drogę, jaką każdego dnia pokonywać muszą uczniowie.

Drogowcy z myślą o bezpieczeństwie dzieci, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 6 umieścili przed istniejącymi przejściami dla pieszych dodatkowe oznakowanie poziome informujące, że jest ono często uczęszczane przez dzieci.

Wprowadzone zmiany z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły. Ważne jednak, aby piesi i kierowcy w dalszym ciągu pamiętali o przestrzeganiu przepisów drogowych w tej okolicy i zwracali uwagę na nowe znaki.

 

 


 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl