Prace porządkowe na drogach powiatowych

W całym regionie na drogach powiatowych trwają letnie prace utrzymaniowe. Prowadzone są prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe przez pracowników ZDP w Kołobrzegu.

Wiosna i lato to czas zamiatania mechanicznego ulic i konserwacji zieleni w tym wycinka krzewów i drzew ograniczających tzw. skrajnię pionową i poziomą, a także nowe nasadzenia. Wykonywane są usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, polegające między innymi na wycince drzew, podcince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, wycince zakrzaczeń, karczowaniu pni drzew w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego. Pielęgnacja zieleni to również koszenie poboczy i renowacja rowów odwadniających. W sezonie to średnio 3 przejazdy sprzętu po wszystkich drogach powiatowych w szczególności na skrzyżowaniach, łukach drogi, przy znakach drogowych, przepustach, mostach i w innych miejscach niebezpiecznych. Prace potrwają do końca września br.


 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl