Aktualizacja systemu RoadMan

Zespół ZDP ukończył w lipcu prace nad aktualizacją oprogramowania RoadMan w zakresie:

  • ewidencji oraz fotorejestracji na drodze 3301Z Grzybowo-Stary Borek – długość 3168 m;

  • ewidencji oraz fotorejestracji na drodze 3308Z Byszewo-Starnin – długość 14748 m;

  • ewidencji oraz fotorejestracji na drodze 3355Z Karcino-Kołobrzeg – długość 14976 m;

  • ewidencji oraz fotorejestracji na drodze 3330Z Kołobrzeg-Budzistowo – długość 1193 m.

RoadMan jest to najnowszy produkt dostępny w ofercie spółki Lehmann+Partner, pełniący funkcję systemu wspomagającego zarządzanie drogami i obiektami mostowymi. Cyfrowy plan liniowy przedstawia drogę wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz wszelkimi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to dokument niezbędny do utrzymania prawidłowego oznakowania na drodze. Posiadanie kompletu aktualnych danych wykonanych w programie komputerowym RoadMan ułatwi zarządzanie drogami Powiatu Kołobrzeskiego. 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl