Przygotowania do zimy

Początek jesieni to czas przygotowywania do zbliżającej się „akcji zima”. Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym to przede wszystkim walka z żywiołami atmosferycznymi w celu utrzymania ciągłości ruchu drogowego oraz stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla użytkowników dróg.

W miesiącach od listopada do marca praca Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu koncentruje się głównie na zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych. Akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona jest w zależności od potrzeb, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania, obowiązującymi na poszczególnych szlakach drogowych na podstawie planu zimowego utrzymania dróg w powiecie kołobrzeskim.

Nasza jednostka we wrześniu br. podpisała z wyłonionym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą tj. firmą Zakład Usług Drogowo - Mostowo - Transportowych Jan Kruszewski umowę na zakup wraz z dostawą soli drogowej. W roku bieżącym cena brutto za 1 tonę wynosi 324,72 zł co oznacza, iż cena soli względem roku poprzedniego wzrosła o 11,07 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu akcję zimowego utrzymania dróg prowadzi za pomocą własnego sprzętu, a mianowicie: czterech pługo - piaskarek typu STAR 244, dwóch samochodów marki URAL z pługami czołowymi, samochódu marki KRAZ z pługiem czołowym, koparko - ładowarki HIDROMEK, równiarki drogowej, dwóch ciągników MTZ oraz dwóch ciągników URSUS.

W celu usuwania śliskości nawierzchni stosowane są materiały uszorstniające, takie jak piasek o uziarnieniu 0 - 2 mm oraz mieszanki solno – piaskowe, które poprawiają warunki bezpiecznego ruchu, podnosząc wartość współczynnika poślizgu.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl