Co się robi na drogach w Powiecie Kołobrzeskim

REALIZACJA KOLEJNEGO ETAPU CHODNIKA W ŚWIECIU KOŁOBRZESKIM

alt

 

PRACE PRZY PRZEBUDOWIE ULICY WSCHODNIEJ

alt

 

NOWA NAWIERZCHNIA W MIEJSCOWOŚCI SKOCZÓW

alt

alt

 

WYKONUJEMY CHODNIK W KORZYSTNIE

alt

alt

 

UZUPEŁNIANIE POBOBCZY W SIANOŻĘTACH

alt

 

ŚCINKA POBOCZY NA DRODZE MOROWO W KIERUNKU BYSZEWA

alt

alt

 

PODPISANA UMOWA NA PRZEBUDOWĘ ULICY WSCHODNIEJ W KOŁOBRZEGU

Umowa na przebudowę ulicy Wschodniej w Kołobrzegu została w dniu dzisiejszym podpisana. Zakres robót obejmie przebudowę drogi powiatowej nr 3343Z na długości 886,87 m tj. od skrzyżowania z drogą nr 11 (ul. Koszalińska) do przejazdu kolejowego w zakresie elementów drogowych i urządzeń przynależnych do drogi: nawierzchnia jezdni, skrzyżowań, przystanków autobusowych, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych, przebudowy oświetlenia drogowego w zakresie usunięcia kolizji, budowy odwodnienia odcinków kanalizacji deszczowej, oznakowania pionowego i poziomego. Projekt został dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysości 50% kosztów zadania.

Wykonawcą prac drogowych została firma DOMAR Kaziemierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekerz. Wartość robót budowlanych 2.799.043,65 zł. Termin realizacji: 150 dni od dnia zawarcia umowy.

alt

 

TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z WYKASZANIEM POBOCZY

alt

alt

alt

 

PRZYGOTOWANIA DO LATA